Byggandet av ett Pv-värn 1939 (foto: KrA)

SKÅNELINJEN (Per Albinlinjen)

grafici trading online gratis Skånelinjen, eller Per Albinlinjen, byggdes i ”hottakt”. Linjen olika sträckningar byggdes eller kompletterades i takt md det militära hotet uppstod eller förstärktes. Första sträckningen, längs den skånska sydkusten, mellan Simrishamn och Falsterbonäset kom först, t o m innan Andra världskriget bröt ut. Linjen som kom att omfatta 1 063 olika betongvärn sträckte sig från Båstad, runt kustlinjen, till Vieryda i Blekinge. Faktiskt ingick nästan halva Blekinges kustlinje i försvarslinjen.

autpzioni binarie non funziona

migliori siti per operazioni binarie Vi skall nu försöka redovisa linjens sträckning, byggnation, arbetsetapper och innehåll. Vi skall också redovisa alla de värn som funnits, och finns! Fotografier, ritningar och kartskisser skall underlätta för oss att förstå hur linjen var tänkt att fungera. Som grundunderlag till arbetet har en rapport från hösten 1940 använts ”Permanenta strandförsvaret i Skåne och Blekinge 1939 – 1940”. Detta har kompletterats med ytterligare arkivimaterial, egna undersökningar, intervjuer och besök vid banc de binary options broker promo hd samtliga värn i linjen.

مراجعة الأدبيات هارت