Den oansenliga nedgången från trottoaren.

Den oansenliga nedgången från trottoaren.

Den oansenliga nedgången från trottoaren.