Ser inte mycket ut för världen, ett tomt skyddsrum.

Ser inte mycket ut för världen, ett tomt skyddsrum.

Ser inte mycket ut för världen, ett tomt skyddsrum.