Bunkrar kan än idag vara till hinder?

Bunkrar kan än idag vara till hinder?

Bunkrar kan än idag vara till hinder?