En gång platsen för ett av Sveriges kraftigaste KA-batteri.

En gång platsen för ett av Sveriges kraftigaste KA-batteri.

En gång platsen för ett av Sveriges kraftigaste KA-batteri.