De båda författarna Alexander Olsson och Tim Eriksson, välkända för många i bunkervärlden.

De båda författarna Alexander Olsson och Tim Eriksson, välkända för många i bunkervärlden.

De båda författarna Alexander Olsson och Tim Eriksson, välkända för många i bunkervärlden.