Fish and chips, och utan både fisk och chips!

Fish and chips, och utan både fisk och chips!

Fish and chips, och utan både fisk och chips!