Rysk T 34/85 av jugoslavisk härkomst.

Rysk T 34/85 av jugoslavisk härkomst.

Rysk T 34/85 av jugoslavisk härkomst.