Kanske till att gå lite väl långt i reenactingen, enligt mitt tycke!

Kanske till att gå lite väl långt i reenactingen, enligt mitt tycke!

Kanske till att gå lite väl långt i reenactingen, enligt mitt tycke!