Så här många soldater ryms i ett värn från andra världskriget. Foto Johan Andrée.

Så här många soldater ryms i ett värn från andra världskriget. Foto Johan Andrée.

Så här många soldater ryms i ett värn från andra världskriget. Foto Johan Andrée.