Här kan verkligen tala om ett blickfång. Infarten till marinflygbasen i Nordholz.

Här kan verkligen tala om ett blickfång. Infarten till marinflygbasen i Nordholz.

Här kan verkligen tala om ett blickfång. Infarten till marinflygbasen i Nordholz.