Museet Aeronaticums utomhusutställning. Lika tråkigt som det ser ut.

Museet Aeronaticums utomhusutställning. Lika tråkigt som det ser ut.

Museet Aeronaticums utomhusutställning. Lika tråkigt som det ser ut.