Ubåtsbunkerns dockport, eller utsläpp. Här byggs nu en skyddsmur.

Ubåtsbunkerns dockport, eller utsläpp. Här byggs nu en skyddsmur.

Ubåtsbunkerns dockport, eller utsläpp. Här byggs nu en skyddsmur.