De blevo kvar efter striden… Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée)