malware scanner De blevo kvar efter striden… Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée) – Fort & Bunker

De blevo kvar efter striden… Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée)