De blevo kvar efter striden… Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée

De blevo kvar efter striden... Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée

De blevo kvar efter striden… Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas minnesten. (foto Johan Andrée