Njaa korv var det åtminstone inte…

Njaa korv var det åtminstone inte...

Njaa korv var det åtminstone inte…