Det flöt på i den tidiga morgonen.

Det flöt på i den tidiga morgonen.

Det flöt på i den tidiga morgonen.