Några av de 93 000 skyddsmaskerna som skall vidare till förbränningsugnarna.

Några av de 93 000 skyddsmaskerna som skall vidare till förbränningsugnarna.

Några av de 93 000 skyddsmaskerna som skall vidare till förbränningsugnarna.