Ett glatt arbetsgäng i den blivande el-containern.

Ett glatt arbetsgäng i den blivande el-containern.

Ett glatt arbetsgäng i den blivande el-containern.