Mitt i odlingslandskapet. Här rasade en gång hårda strider.

Mitt i odlingslandskapet. Här rasade en gång hårda strider.

Mitt i odlingslandskapet. Här rasade en gång hårda strider.