I den mindre skalan, men en plats för minnena.

I den mindre skalan, men en plats för minnena.

I den mindre skalan, men en plats för minnena.