T 52. Också detta längs den gamla infarten till staden.

T 52. Också detta längs den gamla infarten till staden.

T 52. Också detta längs den gamla infarten till staden.