Skyddsrummet 265 C, om ligger i anslutning till kulsprutvärnet skall också raseras.

Skyddsrummet 265 C, om ligger i anslutning till kulsprutvärnet skall också raseras.

Skyddsrummet 265 C, om ligger i anslutning till kulsprutvärnet skall också raseras.