Ett runt stadsvärn T 10. Här har man tillåtit byggnation omedelbart intill värnet.

Ett runt stadsvärn T 10. Här har man tillåtit byggnation omedelbart intill värnet.

Ett runt stadsvärn T 10. Här har man tillåtit byggnation omedelbart intill värnet.