Stadsvärnet T 3 längs gamla infartsgatan i Trelleborg.

Stadsvärnet T 3 längs gamla infartsgatan i Trelleborg.

Stadsvärnet T 3 längs gamla infartsgatan i Trelleborg.