Sista bilden på värn 260, eller rättare sagt det som var värnet.

Sista bilden på värn 260, eller rättare sagt det som var värnet.

Sista bilden på värn 260, eller rättare sagt det som var värnet.