Av fyra pjäsvärn är endast ett förstört. Detta pga av engelska soldaters oförsiktighet vid ammunitionshanteringen.

Av fyra pjäsvärn är endast ett förstört. Detta pga av engelska soldaters oförsiktighet vid ammunitionshanteringen.

Av fyra pjäsvärn är endast ett förstört. Detta pga av engelska soldaters oförsiktighet vid ammunitionshanteringen.