Ett ekipage som väckte uppmärksamhet.

Ett ekipage som väckte uppmärksamhet.

Ett ekipage som väckte uppmärksamhet.