Det var ganska glest mellan besökarna.

Det var ganska glest mellan besökarna.

Det var ganska glest mellan besökarna.