Gamla fotoalbum, en guldgruva för militärhistorikern.

Gamla fotoalbum, en guldgruva för militärhistorikern.

Gamla fotoalbum, en guldgruva för militärhistorikern.