Förberett för plombering. Ett kulsprutevärn av den första modellen (Ksp I) vid Falsterbokanalen väntar på betongbilen.

Förberett för plombering. Ett kulsprutevärn av den första modellen (Ksp I) vid Falsterbokanalen väntar på betongbilen.

Förberett för plombering. Ett kulsprutevärn av den första modellen (Ksp I) vid Falsterbokanalen väntar på betongbilen.