Delar av 7.motorbrigaden uppställd för invigningsceremonierna (foto: Sofie Andrée)

Delar av 7.motorbrigaden uppställd för invigningsceremonierna (foto: Sofie Andrée)

Delar av 7.motorbrigaden uppställd för invigningsceremonierna (foto: Sofie Andrée)