En flyguppvisning med mycket lite folk, riktigt glest mellan publiken. Men å andra sidan såg man desto bättre.

En flyguppvisning med mycket lite folk, riktigt glest mellan publiken. Men å andra sidan såg man desto bättre.

En flyguppvisning med mycket lite folk, riktigt glest mellan publiken. Men å andra sidan såg man desto bättre.