På väg ut ur den marina miljön. (foto: Jörgen Sjöblom)

På väg ut ur den marina miljön. (foto: Jörgen Sjöblom)

På väg ut ur den marina miljön. (foto: Jörgen Sjöblom)