Två pyromanämnen använder alla tänkbara tekniska hjälpmedel för att få fyr på grillen.

Två pyromanämnen använder alla tänkbara tekniska hjälpmedel för att få fyr på grillen.

Två pyromanämnen använder alla tänkbara tekniska hjälpmedel för att få fyr på grillen.