En kokspis kan användas till mycket. T ex en ”lätt” lunch med korv.

En kokspis kan användas till mycket. T ex en "lätt" lunch med korv.

En kokspis kan användas till mycket. T ex en ”lätt” lunch med korv.