Kassa och personalutrymmen i en märklig byggnad.

Kassa och personalutrymmen i en märklig byggnad.

Kassa och personalutrymmen i en märklig byggnad.