Den gamla luftvärnsställningen är idag lite besvärlig att nå fram till. Men den ligger vackert.

Den gamla luftvärnsställningen är idag lite besvärlig att nå fram till. Men den ligger vackert.

Den gamla luftvärnsställningen är idag lite besvärlig att nå fram till. Men den ligger vackert.