I väntan på han som har nyckeln.

I väntan på han som har nyckeln.

I väntan på han som har nyckeln.