En av många värntyper. Men varför heter det Lindén-värn?

En av många värntyper. Men varför heter det Lindén-värn?

En av många värntyper. Men varför heter det Lindén-värn?