Det gällde att komma undan från skyfallet.

Det gällde att komma undan från skyfallet.

Det gällde att komma undan från skyfallet.