Artilleriobservatörer leder elden från en framskjuten obs-plats.

Artilleriobservatörer leder elden från en framskjuten obs-plats.

Artilleriobservatörer leder elden från en framskjuten obs-plats.