Den första gaveln börja få lite ny färg på trävirket.

Den första gaveln börja få lite ny färg på trävirket.

Den första gaveln börja få lite ny färg på trävirket.