Alla goda ting är tre, men vad händer sedan…………?

Alla goda ting är tre, men vad händer sedan............?

Alla goda ting är tre, men vad händer sedan…………?