Ett fortifikatoriskt samtal i det fria.

Ett fortifikatoriskt samtal i det fria.

Ett fortifikatoriskt samtal i det fria.