malware scanner En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen. – Fort & Bunker

En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.

En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.

En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.