En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.

En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.

En av de öppna ställninganra i Kopåsbatteriet. I bakgrunden syns kommandoplatsen.