Den ”gamla” militära matsalen på fästningen Oscarsborg. Här hade man kunnat sitta länge, inte bara bara den fantastiska frukostbuffén.

Den "gamla" militära matsalen på fästningen Oscarsborg. Här hade man kunnat sitta länge, inte bara bara den fantastiska frukostbuffén.

Den ”gamla” militära matsalen på fästningen Oscarsborg. Här hade man kunnat sitta länge, inte bara bara den fantastiska frukostbuffén.