Salut på unionsupplösningsdagen vid Kongsvingers fästning

Salut på unionsupplösningsdagen vid Kongsvingers fästning

Salut på unionsupplösningsdagen vid Kongsvingers fästning