Tunnel och gångssystemen är omfattande på Höytorps fort. Här en av trapporna upp till pjäsplatserna i ytterverken.

Tunnel och gångssystemen är omfattande på Höytorps fort. Här en av trapporna upp till pjäsplatserna i ytterverken.

Tunnel och gångssystemen är omfattande på Höytorps fort. Här en av trapporna upp till pjäsplatserna i ytterverken.