Till försvar av den lilla hamnen på Oscarsborg.

Till försvar av den lilla hamnen på Oscarsborg.

Till försvar av den lilla hamnen på Oscarsborg.